Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Müdür Yardımcıları

 

                             

 Prof. Dr. Gökalp Özmen GÜLER                         Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan EKER