Uzaktan Eğitim UAM

Programın Tanıtımı - Eğitim Yönetimi

EĞİTİM YÖNETİMİ - UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YL PROGRAMI
 
Programın Açıldığı Birim: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 
Programın Adı: Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
Programın Gerekçesi: Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına duyulan ihtiyacın nedeni; Eğitim Yönetimi alanında uzmanlaşmayı sağlamak, bilimsel ve entelektüel düzeyi yükselterek Eğitim Yönetimi alanındaki bilimsel akademik araştırma kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul yöneticileri ve öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak, ortaya çıkan bilimsel ürünlerle toplumu eğitim alanında aydınlatmak, eğitimde ulusal ve uluslararası düzeyde kalitenin yükselmesine katkı sağlamaktır.
 
Programın Amacı: Bu programla, tüm Türkiye’de, eğitim sürecinin paydaşı olan başta yönetici ve yönetici yardımcıları olmak üzere eğitim uygulayıcılarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda alana dair birikimini derinleştirmek isteyen veya eğitim kurumlarının yönetimi sürecinde görev alacak bireylerin liderlik ve yöneticiliklerinin geliştirilmesi amacıyla temel bilgi ve becerilerin kazandırılması sağlanacaktır.
 
Programın Hedefi: Toplumun aydınlatılmasında çok önemli bir konuma sahip olan öğretmenler, eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen öğretmen ve öğretmen adayları, MEB merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri ile özel ve devlet eğitim kurumlarında görevli yöneticiler bu yüksek lisans programı sayesinde akademik bakış açısı ve mesleki yeterliliklerini geliştirme imkânı bulacaklardır.
 
Katılım Koşulları: Öğretmenlik lisans programından mezun olmak ya da MEB veya herhangi bir özel eğitim kurumunda öğretmen, usta öğretici veya yönetici olarak görevli bulunmak ya da öğretmen yetiştiren bir lisans programından farklı bir alanda lisans mezunu olanlar için formasyon eğitimi almış olmak.
 
Programın Dili: Türkçe