Uzaktan Eğitim UAM

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Uzaktan Eğitim ile karşılanabilecek olan tüm ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak, yeni projelerle atılım yapmak, kalite ve etik değerlerimizden ödün vermeden yenilikçi ve araştırmacı bir merkez meydana getirmek.

Bu misyonu gerçekleştirmek üzere belirlenen vizyonumuz

 • İnternet destekli öğretimde dünya standartlarını belirleyen ders içeriklerini sunan
 • Uzaktan Eğitime liderlik yapabilen
 • En yeni teknolojik gelişmelere hakim
 • Uzaktan eğitimde sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan

bir yapıyı oluşturmaktır.

Birimimiz üniversitemizin oluşturduğu temel ilkeleri benimsemiş ve bu temel ilkeleri misyon ve vizyonuna yansıtmıştır.

Temel İlkelerimiz

 • Bilimin evrenselliğine inanmak
 • Yenilikçi olmak
 • Etik değerlerimizi muhafaza etmek
 • Uyum ve dayanışmaya içerisinde olmak
 • Sürekli daha iyi olma peşinde olmak
 • Özgün araştırmalar yapmak
 • Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek


Kalite politikamız

Kaliteden asla ödün vermeden etkin projelerle ihtiyaçlara cevap verirken bu hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızın memnuniyetlerinin yükseltilmesini sağlamaktır.
 

Eğitim ve araştırma politikamız

 • Uzaktan eğitimde bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak ve yaygınlaştırmak, Uzaktan Eğitimdeki yenilikleri takip etmek ve yenilikçi ortamları yaratmak
 • Sürekli denetimlerle eğitim kalitesini ileri taşımak ve geliştirmek
 • Uzaktan eğitim alanındaki araştırmaları takip ederek yeni oluşumlara olanak sağlamak
 • Sanayi ve kamu kurum kuruluşları arasında köprü oluşturarak bu ilişkinin etkinliğini artırmak