Uzaktan Eğitim UAM

Programın Tanıtımı - Özel Öğretim Kurumlarında Liderlik ve Yönetim

Programın Açıldığı Birim: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Programın Adı: Özel Öğretim Kurumlarında Liderlik ve Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Gerekçesi: Özel öğretim kurumlarındaki ihtiyaç ve uygulamaların esas alınarak yürütüldüğü bir yüksek lisans programının olmaması nedeniyle gereksinim duyulan liderlik ve yönetim eğitimini vermek. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile eğitim verilen Eğitim Yönetimi Bilim Dalı’nda, Avrupa ve Amerika’da örnekleri bulunan ilgili tezsiz yüksek lisans programı da yer alacaktır.

Programın Amacı: Ülkemizde özel öğretim okulları ve kurumlarında ihtiyaç duyulan nitelikli yönetici ve yönetici yardımcılarını yetiştirmektir.

Programın Hedefi: Özel öğretim kurumları ile devlete bağlı eğitim kurumlarının farklılıklarının dikkate alındığı ulusal bir lisansüstü programı ihtiyacına karşılamayı, özel öğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin var olan lisansüstü programlara katılımına yönelik sorunlara çözüm sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenci Sayısı: Güz ve Bahar dönemlerinde 25’er öğrenci olmak üzere üç dönemde aynı anda toplam olarak 75 öğrenci olacaktır.

Katılım Koşulları: Öğretmenlik lisans programından mezun olmak ya da MEB veya herhangi bir özel eğitim kurumunda öğretmen, usta öğretici veya yönetici olarak görevli bulunmak ya da öğretmen yetiştiren bir lisans programından farklı bir alanda lisans mezunu olanlar için formasyon eğitimi almış olmak.

Programın Dili: Türkçe