Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
22.12.2023

KASIM 2023 EĞİTİM VE AKADEMİK YAPILANMA KOMİSYON TOPLANTISI

             
Üniversitemiz Eğitim ve Akademik Yapılanma Komisyonu Kasım ayı toplantısı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet BİREKUL başkanlığında eğitim ve akademik yapılanma komisyonu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda;
  • Lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilerin danışman atama süreçleri ve Lisansüstü esaslarda değişiklik yapılması önerilen maddelerin değerlendirilmesi,
  • Ön lisans ve lisans programlarında yürütülen eğitim-öğretim süreçleri için daha önce alınan Senato Kararlarının Usul ve Esaslar olarak birleştirilmesi ile söz konusu maddelerin yeniden değerlendirilmesi,
  • Üniversitemiz Eğitim / Ölçme ve Değerlendirme süreçleri,
  • Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine ilişkin değişiklik önerileri,
  • Veteriner Fakültesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri,
  • Mezuniyet derecesi belirleme kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi,
  • Lisansüstü Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi değişiklik önerilerine ilişkin konular görüşülmüştür.