Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Misyon & Vizyon

Misyonumuz,

Üniversitemiz öğrencilerine, öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamak; öğrencilere, akademik ve idari birimler ile dış kurum ya da kuruluşlara hızlı ve güncel bilgi sunmak.

 

Vizyonumuz,

Çağın teknolojik değişimlerini yakalayarak, güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; öğrenci ve öğrenci işleri ilişkisinin kalite ve başarısını belirleyip, ulusal ve uluslararası düzeye taşımaktır.

 

Görev ve Sorumluluklarımız;

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 31. Maddesinde;

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.