Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Görev Tanımları

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
    a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
    b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
    c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.