Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mezuniyet ve İlişik Kesme Formu