Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
21.09.2023

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Tercih ve Tercih Güncelleme İşlemleri/Additional Preference and Preference Update Procedures for the Academic Year 2023-2024

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası öğrenci kontenjanlarına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yeni tercih alınacak olup daha önce başvuruda bulunan ancak herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise tercihlerini güncelleyebilecektir. Başvuru, değerlendirme ve kayıt tarihleri aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde tamamlanacaktır. / New preferences will be taken between 21-24 September 2023 for the vacant quotas due to the non-registration of the candidates who actually were entitled to register for the 2023-2024 Academic Year. Candidates who have applied before but could not be placed in any program will have the chance to update their preferences. In this context, application, evaluation and registration dates will be completed according to the calendar specified below.

 
  • Uluslararası Öğrenci Ek Tercih Başvuru Tarihleri: 21 - 24 Eylül 2023 / Additional Preference Application Dates for International Students: 21 - 24 September 2023
 
  • Uluslararası Öğrenci Ek Tercih Başvuru Değerlendirme Tarihleri: 25 Eylül - 01 Ekim 2023 / Additional Preference Application Evaluation Dates for International Students: 25 September - 01 October 2023
 
  • Uluslararası Öğrenci Ek Tercih Kayıt Tarihleri: 02 - 06 Ekim 2023 / Additional Preference Registration Dates for International Students: 02 - 06 October 2023
 

Uluslararası Öğrenci Kontenjanları / Quota for International Students (Based on Departments)
 
Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi / International Student Admission Directive


Online Başvuru / Online Application