Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
25.08.2023

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci 1. Ek Yerleştirme Sonuçları / 2023-2024 Academic Year International Student 1st Additional Placement Results

 
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan Uluslararası öğrencilerimizin 25 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları Fakülte / Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine aşağıda istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır. / Candidates who have the right to enroll in our university will be registered by personally applying to the Faculty / Vocational School student affairs unit between 25 August and 05 September 2023. Required documents are listed below.
 


Kesin kayıt için aşağıdaki belgeler istenilir: / Following documents are required during the final registration process:
 1. Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da TC Milli Eğitim Bakanlığından veya Bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi" / Original high school diploma and “Equivalency Certificate”, which is taken from Turkish Embassy or Consulate in applicant’s country, or Turkish Ministry of Education; or provincial directorate of the Ministry of Education- indicating that high school diploma is equivalent to the diplomas of Turkish high schools,
 2. Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav sonuç belgesinin aslı / Original copy of the examination result sent for application,
 3. Pasaportun kopyası, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için Tanıtma Kartı) / Copy of passport (Description Cards for Syrian citizens and asylum seekers without passports),
 4. 6 Adet (4,5 x 6cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf / Six recent photos of the applicants (4,5X6cm), 
 5. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek aylık en az brüt asgari ücret kadar gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname / A document stating that the applicant has the financial guarantee amount determined by the Directorate of University for related academic year, with regard to the applicant’s financial condition’s eligibility for continuing higher education in Türkiye,
 6. Öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilen öğrencilerin en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterliklerinin olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan Türkçe Eğitim Merkezlerinde düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavları ile belgelendirmesi gerekmektedir (Zorunlu değil) / Students who are placed in programs with Turkish as a teaching language need to be certified with the Turkish Proficiency Examinations held at the Turkish Education Centers recognized by the Council of Higher Education, where at least the C1 level of Turkish Proficiency is available. If available, English proficiency certificate for the students placed to the programs whose medium of instruction is English.(Not obligatory),
 7. Eğitim-Öğretim dili yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin Üniversitelerarası Kurulun eşdeğer kabul ettiği Uluslararası sınavlardan yeterli puan almış olanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 70 veya üzeri puan aldığını belgelendirmesi gerekmektedir / Those, placed in programs with foreign language instruction, are required to certify that they have got enough points from the International Examinations (ANNEX-2), which are accepted by the Interuniversity council as equivalents, from the Foreign Language Examinations conducted by YÖK and ÖSYM, they should certify their scores showing 70 or higher. (Not obligatory),
 8. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu / Bank receipt confirming the payment of the tuition fee,
 9. Ortaöğretim (lise) öğrenimini (KKTC hariç) yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşları ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi boyunca öğrenim gördüğü ülkede bulunduğunu gösterir yurda giriş - çıkış belgesi. (E-devletten, Emniyet Müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimize müracaat ederek alabilirsiniz.) /  A document showing that Turkish Citizens (except TRNC) and dual nationalities with at least one Turkish identity having completed their high school abroad, have been in the country during their education period with their entry and exit document (accessible in the e-government system, any police stations or by applying to the next foreign representative office). 
 
 • Kabul mektubu almak isteyen öğrencilerimiz başvuru sistemi üzerinde yer alan yerleştirme bilgileri kısmından gerekli belgeyi temin edebilirler. / Candidates who need a letter of acceptance can obtain the required document by using the placement information tab in the application system.
 • Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayanların olması halinde boş kalan kontenjanlara mevcut başvurular üzerinden 06 Eylül 2023 tarihinde ek yerleştirme yapılacaktır. / Additional placements will take place on 06 September 2023, based on current applications, for vacant quotas. Hence, accepted but not registered candidates will receive a second chance.
 
Yerleştirme Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız. / Click here to learn your placement result.
 Yerleşen Listesi İçin Tıklayınız. / Click here for the List of Placements.
 Harç Miktarları İçin Tıklayınız. /    Click here for Fee Amounts.