Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
03.05.2024

Uluslararası Öğrencilere Yönelik Kariyer Planlama Toplantısı - 2

Fakültemiz uluslararasılaşma komisyonu tarafından uluslararası öğrencilere yönelik ikinci kariyer planlama toplantısı gerçekleştirildi.

IGGÖ ve Avusturya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İslam din derslerinden sorumlu Viyana bölge müfettişi İbrahim Olgun’un katımıyla Avusturya ve Almanya’dan gelen Uluslararası İlahiyat Projesi öğrencilerimize yönelik kariyer planlama semineri verildi.

Bu kapsamda Avusturya devlet okullarında din dersi öğretmenliği, başvuru şartları, diploma denkliği vb. konular üzerine duruldu ve seminer soru cevap kısmı ile sonlandırıldı.