Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
08.03.2024

Doç. Dr. Hakan UĞUR İle İbn Kesir Tefsiri Dersleri