Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
27.09.2022

Ders Kaydı Yönetmelik Değişikliği (Mezun Olabilecek Son Sınıf 45 AKTS kapsamı)

Üniversitemiz "Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  26 Eylül 2022 tarih ve 31965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
Yönetmeliğimiz 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Eğitim-öğretim yılı sonunda
mezun olabilecek son sınıf öğrencilerinin alabileceği toplam AKTS kredisi hesabına devam zorunluluğu olmayan dersler dahil edilmez." şeklinde değişiklik eklenmiştir. (45 AKTS ders kaydından dolayı ders alamayan son sınıf öğrencierinin devam zorunluluğu olmayan derslerini kapsıyor)

Bu kapsamda olan mezun olabilecek son sınıf öğrencilerimizin 29.09.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.


Dilekçe için TIklayınız.

NOT: Kur'an Okuma ve Tecvid 3, 4, 5 ve 6 dersleri bağıl derstir. Yukarında belirtilen maddeye tabi değildir.
Kur'an Okuma ve Tecvid 3'ten başarılı olunmadan ---------> Kur'an Okuma ve Tecvid 4 alınamaz.
Kur'an Okuma ve Tecvid 4'ten başarılı olunmadan ---------> Kur'an Okuma ve Tecvid 5 alınamaz.
Kur'an Okuma ve Tecvid 5'ten başarılı olunmadan ---------> Kur'an Okuma ve Tecvid 6 alınamaz.