TR | EN

Bağlantılar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge İçin Tıklayınız.

Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı İçin Tıklayınız.

Yatay Geçiş Dilekçesi için Tıklayınız. (16.07.2019 - 00:00 saatinde açılacaktır.)

NOT: Başvurular Şahsen elden yapılacaktır. (Posta veya kargo ile gelen belgeler kabul edilmeyecektir.)

 

İSTENEN BELGELER

1. Not Belgesi (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan aldığı, bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin aslı)

2. Öğrenci Belgesi (Aslı)

3. ÖSYM Yerleşme Belgesi (Onay Kodlu)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe. ( dilekçe için yukarıdaki linki tıklayınız. )

6. Disiplin cezası almadığına dair belge (Öğrenci belgesi veya Not belgesinde ilgili ibarenin olması yeterlidir.)

7. Öğrencinin aldığı derslere ait müfredat içerikli onaylı belge. (Müfredatında bulunan dersleri gösteren belge)

8. Hazırlık sınıfını geçtiğine ilişkin belge (Not belgesinde ilgili ibarenin olması yeterlidir)

(Hazırlık sınıfını okumamış veya başarılı olamamış öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.)

9.% 10'a giren öğrencilerin bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. (II. Öğretim okuyan öğrenciler için geçerlidir)