TR | EN

Bağlantılar

Bütünleme Sınav Sorumluluk Alanları

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ Din felsefesi dersi


1. Mehmet S. Aydın, Din felsefesi
2. Bayram Dalkılıç, Din felsefesi çalışma ve deneme kitabı
3. Bayram Dalkılıç, Türkiye'de Din Felsefesi
4. Bayram Dalkılıç, Yunus Emre'de Allah Alem İnsan Münasebeti
5. Bayram Dalkılıç, Bertrand Russell’ın İslâm Kültürü, Medeniyeti Ve Felsefesine Yaklaşımı
http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/19702/210454
6. Bayram Dalkılıç, Yirminci Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye’de Din Felsefesi
http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/19703/210475
7. Bayram Dalkılıç, Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti
http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/19712/210637
8. Bayram Dalkılıç, İskenderiye’li Yahudi Filozof: Philo, Eserleri Ve Felsefî Yöntemi
http://dergipark.org.tr/neuifd/issue/19705/210512
9.Bayram Dalkılıç, 
Dalkılıç, Bayram, Ebu Hayyan et-Tevhidi’nin Hayat Felsefesi,  Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 19, s. 83-104
Türkçe [D01949]
10. Bayram Dalkılıç, Darülfünun İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi , Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri , 2010, s. 353-356
Türkçe [D192186]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr.Öğrt. Üyesi Taha ÇELİK

Hadis Usulü dersi BÜTÜNLEME imtihanı sorumluluk alanı FİNAL ile aynıdır.

İmtihan KLASİK yapılacaktır.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------