Final Sınavı sorumluluk kitap ve alanları

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül ORUÇ

Tefsir Usulü ile Tefsir Usulü ve Tarihi II

10. Bölüm Ulûmu'l Kur'an tamamı 

Tefsir El Kitabı (Grafiker Yayınları)