2018-2019 Akademik Yılı Kur'an-ı Kerim Ders Müfredatları

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR’AN-I KERİM DERSLERİ İÇİN MÜFREDATLARIMIZ

1.SINIF-BİRİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber Bakara Sûresi

Ezber: Dualar, Nas- Adiyat Sûresi dahil

Tecvid: Harfler sıfatları-mahreçleri- med konuları

1.SINIF-İKİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber Ali İmran- Nisa Sûreleri

Ezber: Zilzal- Duha arası- Bakara Sûresi 255.ayet,  الم -  امن الرسول-   هو الله الذي.

Tecvid: İdğam- sakin nûn ve tenvîn konuları- vd.

2.SINIF-ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 6-10.cüzler

Ezber: Yasin- Mülk Sûreleri. Bir aşr-ı şerif.

Tecvid: Vakf-İbtida- Lahn.

2.SINIF-DÖRDÜNCÜ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 11-15. Cüzler

Ezber: Nebe’-  Naziât, Abese, Tekvîr, İnfitar Sûreleri .

3.SINIF-BEŞİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 16-19.Cüzler

Ezber: Fetih- Leyl-Şems-Beled- Fecr Sûreleri .

3.SINIF-ALTINCI DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 20-23. Cüzler

Ezber: Hucurat-Rahman- Mutaffifîn- İnşikâk Sûreleri.

Ezan ve Kamet.

4.SINIF-YEDİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 24 ve 26. Cüzler

Ezber: Vakıa - Saff – Cuma- Ğaşiye Sûreleri. Bir aşr-ı şerif.

Kıraat İmamları ve ravîleri

4.SINIF-SEKİZİNCİ DÖNEM

Yüzünden: Anlamıyla beraber 27-29. Cüzler

Ezber: Kıyâme- İnsan- Bürûc- Tarık- A’la- Sûreleri.

Tecvîd Uygulamaları, Kıraat vb. konular DERS HOCASININ İNSİYATİFİNDEDİR.