İç Denetim Birimi Başkanlığının Kurulması ve Başkan Görevlendirilmesi

Rektörlük Makamının 24.01.2019 tarihli Olur'ları ile İç Denetim Birimi Başkanlığı kurularak, İç Denetçi Ömer YURDAKUL İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.