İç Denetim Birimi Başkanlığı

İkincil Düzey Mevzuat

  1. Mahalli İdarelere iç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi
  2. İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi
  3. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  4. İç Denetçi Adayları Belirleme, eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
  5. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  6. Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

İlgili Mevzuata Ulaşmak İçin Tıklayınız…