İç Denetçi Ali SAKLAN

1982 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 2006 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında  Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora Eğitimine de halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalında devam etmektedir.

Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapmakta iken Necmettin Erbakan Üniversitesinde 2014 yılında İç Denetçi kadrosuna naklen atanması üzerine 2014 yılı içinde görevine başlamış olup, halen bu görevine devam etmektedir.