İç Denetim Birimi Başkanlığı

Misyon & Vizyon

MİSYON 

Necmettin Erbakan Üniversitesinin faaliyetlerinin mevzuat doğrultusunda yürütülmesini, kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını, Üniversitenin gelişmesine ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla, Üniversitenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini ulusal ve uluslar arası standartlara bağlı kalarak sistematik, sürekli, düzenli, risk esaslı bir yaklaşımla bağımsız ve tarafsız şekilde denetlemek, denetleme sonucunda ulaşılan bulgular hakkında çözüm önerileri ve rehberlik hizmeti sunarak Üniversitenin misyon ve vizyonuna katkıda bulunmaktır.

VİZYON 

Ulusal ve Uluslar arası standartlardaki ve mevzuattaki sürekli gelişmeler ve değişmeler karşısında Üniversitenin bu gelişmeler ve değişmelere ayak uydurarak sürekli büyümesi, hedeflerine ulaşması yolunda her zaman destekleyici, etkin ve verimli bir birim olmak.