Ereğli Ziraat Fakültesi
15.05.2024

YAZ STAJI

Staj yapacak öğrencilerin Staj Aşamaları ve Staj Takvimini kontrol ettikten sonra Staj Form-1 ve Staj Form-2 evraklarını doldurarak ilgili Bölüm Başkanları'na öğrencilerin bizzat kendileri elden teslim etmelidir. Stajları onaylanan öğrenciler Staj Form-3 formu doldurulduktan sonra Staj Defteri evraklarını hazırlayacaktır.

Öğrenci staj yaptığı her gün için en az 1 sayfa o gün yaptığı işlemler ve öğrendiği bilgileri detaylı ve bilimsel bir dil ile stajı hakkında bilgi vermelidir. Staj bitiminde staj dosyasını dağılmayacak bir biçimde ciltleterek takvimde belirtilen tarihe kadar ilgili Bölüm Başkanı'na öğrencinin bizzat kendisi elden teslim edecektir.