Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Geliştirme ve Otomasyon Hizmetleri​

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme ve Otomasyon Hizmetleri Birimi aşağıda belirtilen görevleri etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmektedir.

Üniversite kapsamında bilgi sistemlerinin gerektirdiği yeni bileşenlerin tespit edilerek ihtiyaçlar ile yazılım projelerinin düzeltmelerini, güncellemelerini ve analizini yapmak,

Kurumun ihtiyacı olan yazılımların geliştirmek ve kurum bünyesinde kullanılmasını sağlanmak,

Kurumda yürütülen yazılım projelerinin analizini yapılması, iş akışlarının çıkarılması, gerekli verileri toplanması ve raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

Kurum için gerekli yeni teknolojilerin takip edilmesi, araştırmalar yapılması ve bu doğrultuda yazılımların güncellenmesini sağlamak,

E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam / virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanmasını sağlamak.