Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

SOME

SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi), 11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca Kurumsal SOME kurma yükümlülüğü olan kurumlar için "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" tarafından hazırlanan "Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi" esaslarına bağlı kalarak kurulmuş ve bu kapsam doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Kurumsal SOME, üniversitemizde kurum içi farkındalık çalışmalarını gerçekleştirir, kurumsal bilişim sistemlerinde sızma testlerini yapar ve kayıtların düzenli olarak incelenmesi çalışmalarını yürütür.

Farkındalık çalışmaları kapsamında:
Ayrıca SOME kurum sistemlerine yönelik aşağıdaki testleri gerçekleştirme ve üst yönetime raporlama faaliyetlerini de yürütür.
 Bu testlerin gerçekleştirilmesinin ardından zafiyetin nasıl tespit edildiği, zafiyetin önem derecesi (Acil, Kritik, Yüksek, Orta, Düşük), zafiyetin etkisi ve alınması gereken önlemler gibi başlıklar halinde bulguların üst yönetime raporlanması faaliyetlerini gerçekleştirir.