Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sistem, Otomasyon ve İdari-Mali-Teknik Hizmetler Birimi

Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Ulaknet, Telekom, Şirketler,  v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişim, personel işlemleri, yazışmalar, başkanlığa ait bütçe, ayniyat, satın alma ve ihale aşamalarının takibi, taşınır kayıt işlemleri faaliyetlerini yerine getirir.

E-posta sistemi yönetimi, SMTP, Mail Gateway, Sandbox Spam / virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanmasını sağlaması, fiziksel ve sanal sunucuların kurulum, bakım ve yedekleme yönetiminin sağlanması, veri tabanı sistemlerinin kurulum, bakım ve yedeklenmesi faaliyetlerini yerine getirir.

Rektörlük bünyesindeki birimler ile müstakil bilgi işlem personeli bulunmayan birimlerin otomasyon ve teknik destek hizmetlerini yürütür.