Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İdari ve Mali Hizmetler Birimi Görev Tanımı