Turizm Fakültesi

Kanun ve Yönetmelikler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız.

2547 Sayılı YÖK Kanunu için tıklayınız.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler için tıklayınız.

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu için tıklayınız.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu için tıklayınız.

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için tıklayınız.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Erasmus Programı Yönergesi için tıklayınız.

Farabi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Ek Madde-1 Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız.

Yandal Yönergesi için tıklayınız.

Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.

Tömer Kurs Yönergesi için tıklayınız.

NEÜ Staj Yönergesi için tıklayınız.

Taşınır Mal Yönetmeliği için tıklayınız.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu için tıklayınız.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu için tıklayınız.

Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi için tıklayınız.