Turizm Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Misyonumuz,  eğitim, araştırma ve sektör işbirliği ile değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş, nitelikli turizm yöneticilerini yetiştirmek ve turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti sürekli olarak geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir lisans ve lisansüstü eğitim kurumu olmaktır.  

VİZYON

Vizyonumuz, eğitim ve öğretim kalitesini sürekli geliştiren, yetiştirdiği bireyler ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile uluslararası alanda ön sıralarda yer alan bir eğitim kurumu olmaktır.