Turizm Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet DEMİREL

Ankara’da doğdu. İlk, orta, lise tahsilini aynı ilde tamamladı. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu’nu bitirdi. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamladı.  2010-2014 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda Rekreasyon Bölümü’nde kurucu Bölüm Başkanı ve Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 2017 yılında Doçent ünvanını aldı ve 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaya başladı. Ulusal ve uluslararası indekslerde yayınlanmış çok sayıda makale, kitap, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır. Halen Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.