Turizm Fakültesi

Doç. Dr. Ferdi BİŞKİN

Doç. Dr. Ferdi Bişkin, Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünü bitirdi. Aynı yıl, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 2004 yılında, Prof. Dr. Çağatay Ünüsan danışmanlığında tamamladığı “Markanın Pazarlama Açısından Önemi ve Tüketici Tercihleri-Memnuniyeti Çerçevesinde Otomobil Sahipleri Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2011 yılında, Prof. Dr. Çağatay Ünüsan danışmanlığında sürdürdüğü “Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Araştırması” isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.2012 yılında, Genel Kurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (Yeni adı: Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-ATASAREN) enstitü yönetim kurulu ve aynı enstitünün uluslararası bilimsel dergisi olan Güvenlik Stratejileri dergisinde yayın kurulu üyeliklerinde bulundu. İzgören Akademi eğitmeni olarak pazarlama, müşteri-misafir memnuniyeti, profesyonel yönetim becerileri, sunum teknikleri ve beden dili konularında eğitimler verdi. Elma Yayınevi’nin yayın kurulu üyeliğinde bulundu. “Reklam, Film ve Müzik Sektörlerinde Bilinçaltı (Subliminal) Yönlendirme” başlığı altında seminerler verdi. Aynı konuda yazdığı “Subliminal A.Ş. Tüket-İtaat Et” isimli kitabı Şubat 2014’te, 185 yaşanmış tarihi olayın yer aldığı “Kitap, Kahve, Kırmızı Kalem” ismindeki ikinci kitabı Elma Yayınevi’nden Mart 2015 tarihinde yayımlandı. 2023 yılında doçent ünvanı alan Ferdi Bişkin halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, pazarlama, tüketici davranışı, misafir-müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejileri ve marka yönetimi konularında dersler yürütmektedir.