Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
17.02.2020

TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI PROJESİ TOPLANTISI

Ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi'nin uygulandığı 26 ilden bir tanesi de Konya'dır.  Söz konusu proje ile ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 2-12. sınıf öğrencilerinin yazı diline dayalı olarak kullandıkları sözcüklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sıklık listelerinin oluşturulması ile yapay zeka uygulamaları aracılığıyla dilbilimsel çözümlemeleri hedeflenmektedir. Projenin Konya Koordinatörü Dr. Mehmet AŞIKCAN ile Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan TEKKALAN'ın beraberinde gelen görevliler projenin uygulanma sürecine yönelik bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Toplantıda projenin uygulanacağı okullar netleştirilmiş ve bundan sonra yapılacak işlerin takvimi oluşturulmuştur. Projenin verimli bir şekilde yürütülmesi için tarafların koordineli olarak çalışması gereken hususlar üzerinde durulmuş ve gereken hassasiyetin gösterileceği belirtilmiştir.