Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Vizyon

Eğitim-öğretim programları ve bilimsel araştırmaları ile çağdaş standartları yakalayan, etik ve kültürel değerleri içselleştirmiş, sahip olduğu bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanan nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren, sağlık politikalarının geliştirilmesinde katkı sağlayan, paydaşları ile işbirliği ve dayanışma içinde olan, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan ve tercih edilen, saygın ve öncü bir fakülte olmaktır.