Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Misyon

Evrensel, bilimsel ve etik değerler ışığında eğitim almış, insan haklarına saygılı, bireysel ve mesleki gelişime açık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, etkili iletişim kurabilen, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimsemiş, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmede etkin roller üstlenebilen, araştırma süreçlerini yönetebilen sağlık profesyonelleri yetiştirmek ve ürettiği araştırma ve projeler ile ülkenin sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.