TR | EN

Sistematik Derleme Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu

PROGRAMIN ADI

SİSTEMATİK DERLEME YAPMA ve YAYINA HAZIRLAMA KURSU

AMACI

Katılımcıların uluslararası yazım standardizasyonlarına uygun biçimde sistematik derleme yapma ve makale yazma hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.

KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 1. Uluslararası sistematik derleme yazım standardizasyonlarını ve kapsamını açıklayabilir. 
 2. Sistematik derleme makalesinin başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve diğer bilgilerden oluşan bölümlerinde yazılması gerekenleri ve nasıl yazılacağını açıklayabilir.
 3. Sistematik deleme için tarama yapabilme ve veri çekme işlemini gerçekleştirebilir.
 4. Gözlemsel, deneysel ve kalitatif araştırma makalelerinde kalite değerlendirmesi yapabilir.    
 5. Sistematik derleme makalesini eleştirel okuyabilir / değerlendirebilir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • Tanışma, kursun tanıtımı, beklentilerin alınması
 • İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi
 • Sistematik derleme yazım standardizasyonlarının (PARISMA ve MOOSE)’un tanıtımı
 • Sistematik derleme makalesinde giriş bölümünün yazımı, amaç ve araştırma sorularının oluşturulması
 • Anahtar kelimeler, PICOS ve seçim (dâhil edilme-dışlanma) kriterlerinin belirlenmesi
 • Tarama yapılacak veri tabanlarının saptanması ve literatürün taranması
 • Çalışmaların seçimi (başlık, özet ve tam metne göre seçim yapma)
 • Veri çekme (çıkarma) aracının oluşturulması ve verilerin çekilmesi
 • Makale kalitesinin (bias riskinin) değerlendirilmesi (gözlemsel, deneysel ve kalitatif araştırma örnekleri ile)
 • Verilerin analizi ve bulguların yazımı
 • Tartışma bölümü ve diğer bilgilerin yazımı
 • Örnek sistematik derleme makalesi inceleme / değerlendirme
 • Kursun değerlendirilmesi
 • Tartışma ve soruların cevaplanması                                                                 

TÜRÜ

Kurs

SON BAŞVURU TARİHİ

 

16.04.2019

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHLERİ

 

26.04.2019-27.04.2019

SÜRESİ (ÖNGÖRÜLEN TOPLAM SAAT)

 

18 Saat

PLANLANAN GÜN VE SAATLER

26 Nisan Cuma Saat 09.30-18.00

27 Nisan Cumartesi Saat 09.30-18.00

PLANLANAN MEKÂN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

KATILIMCILAR

Yüksek lisans öğrencileri ve mezunları

Doktora öğrencileri ve mezunları

Akademisyenler

DEĞERLENDİRME

Teorik programın %80’ine katılım zorunludur.

Kurs değerlendirilmesi yazılı olarak yapılır.

BELGELENDİRME

Kurs Katılım Belgesi

ÖNGÖRÜLEN KATILIMCI SAYISI

 

40 Kişi (Katılımcı sayısı en fazla 40 kişi ile sınırlıdır)

KİŞİ BAŞI EĞİTİM ÜCRETİ

 

250 TL (KDV Dahil)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personeli ve Öğrencilerine %20 indirim uygulanacaktır.

KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Emine GEÇKİL

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

 

EĞİTİMCİ  Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM

Prof. Dr. ZEKİYE KARAÇAM, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans, 1991 yılında Yüksek Lisans ve 2001 yılında da Doktora derecesi almıştır. Adnan Menderes Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. ZEKİYE KARAÇAM’ın, 26 uluslararası ve 35 ulusal makalenin yanında birçok uluslararası / ulusal sözlü ve poster bildirisi, davetli konuşma ve kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Sayın Karaçam, 2011 yılından itibaren “bilimsel araştırmalarda yazım standardizasyonu” ile ilgili çalışmalarda aktif olarak çalışmış, bu konu ile ilgili bazı makaleler ve kitap yazmış, lisansüstü dersler vermiş ve kurs eğiticisi olarak görev yapmıştır. Sayın Karaçam’ın SSCI ve ESCI’de taranan dergilerde yayınlanmış 3 adet ve hakem değerlendirme aşamasında olan 2 adet sistematik derleme makalesi, 4 adet de doktora öğrencileri ile birlikte devam eden sistematik derleme çalışması bulunmaktadır.

Bu Alanda Yayınlanan Eserleri

KARAÇAM ZEKİYE (2018).  STROBE Gözlemsel Araştırmalarda Yazım Standardizasyonu Kesitsel, Vaka-Kontrol ve Kohort Türü Araştırmalar ve Yazım Örnekleri Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 72, ISBN:978-605-9215.

KARAÇAM ZEKİYE (2015).  Bilimsel araştırma Makalesinde Tartışma Bölümü ve Sınırlılıklaraın Yazımı.  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 31(2), 86-97.

KARAÇAM ZEKİYE (2014).  Sistematik Derleme Metodolojisi Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.

KARAÇAM ZEKİYE (2014).  STROBE Bildirimi Epidemiyolojide Gözlemsel Araştırma Raporu Yazımının Güçlendirilmesi İçin Bir Rehber.  Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 17(1), 64-72.

KARAÇAM ZEKİYE, ÇOBAN AYDEN, Akbaş Burçu, KARABULUT ERDEM (2018). Status of postpartum depression in Turkey: A meta-analysis..  Health Care for Women International, 39(7), 821-841., Doi: 10.1080/07399332.2018.1466144.

KARAÇAM ZEKİYE, Denis Walsh, Bugg George John (2014).  Evolving understanding and treatment of labour dystocia.  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. , 182(c), 123-127., Doi: doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.09.011.

KARAÇAM ZEKİYE, Sağlık Müge (2018).  Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme.  Türk Pediatri Arşivi, 53(3), 134-148. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

 

Ödeme İçin Hesap Bilgileri 

Hesap Adı: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı: Vakıfbank   I   Banka Şubesi: Nalçacı Şubesi

Iban Numarası: TR20 0001 5001 5800 7300 6975 98

 

Kredi Kartı ödemeler için:

Worldcard (Vakıfbank, YapıKredi, TEB) ve Vakıfbank kredi kartlarına 2 taksit diğer banka kartlarına tek çekim yapılacaktır.

 

Not: ATM den yapılacak olan ödemelerde 00158007300697598 nolu hesabın kullanılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

KONSEM yeterli  ön kayıt olmadığı durumlarda tarihleri erteleme, erkene alma veya programı iptal etme hakkını saklı tutar. 

Detaylı bilgi ve sorularınız için:
0 332 221 06 93
Adres: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Nişantaşı Mahallesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi No:12 Kat: 12 Selçuklu/KONYA
konsem@erbakan.edu.tr

                      KONTENJANIMIZ DOLDUĞU İÇİN ÖN KAYIT ALINMAMAKTADIR.
 

 

 

 

KURS PROGRAMI

SAAT

KONU

 1. GÜN

09.30-10.30

Tanışma, kursun tanıtımı, beklentilerin alınması

İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi                                                                                    

10.30-11.00

ARA

11.00-12.30

Sistematik derleme yazım standardizasyonlarının (PARISMA ve MOOSE)’un tanıtımı

12.30-13.30

ÖĞLE ARASI

13.30-14.30

Sistematik derleme makalesinde giriş bölümünün yazımı, amaç ve araştırma sorularının oluşturulması

14.30-15.00

ARA

15.00-16.00

Anahtar kelimeler, PICOS ve seçim (dâhil edilme-dışlanma) kriterlerinin belirlenmesi

16.00-17.00

Tarama yapılacak veri tabanlarının saptanması ve literatürün taranması

17.00-18.00

Günün değerlendirilmesi ve soruların cevaplanması

 1. GÜN

09.00-10.30

Çalışmaların seçimi (başlık, özet ve tam metne göre seçim yapma)

Veri çekme (çıkarma) aracının oluşturulması ve verilerin çekilmesi

10.30-11.00

ARA

11.00-12.30

Makale kalitesinin (bias riskinin) değerlendirilmesi (gözlemsel, deneysel ve kalitatif araştırma örnekleri ile)

12.30-13.30

ÖĞLE ARASI

13.30-14.30

 Verilerin analizi ve bulguların yazımı

14.30-15.00

ARA

15.00-16.00

Tartışma bölümü ve diğer bilgilerin yazımı

16.00-17.00

Örnek sistematik derleme makalesi inceleme / değerlendirme

17.00-18.00

Günün değerlendirilmesi

Kursun değerlendirilmesi

Tartışma ve soruların cevaplanması