Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Serdar BÜYÜKİPEKCİ