Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri SALUR

Prof. Dr. Sabri ALPAYDIN

Prof. Dr. Süleyman Savaş DURDURAN

Prof. Dr. Kısmet Esra NURULLAHOĞLU ATALIK

Prof. Dr. İsmail TAŞ

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI   

Prof. Dr. Ali Rıza TUNÇDEMİR     

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR

Prof. Dr. Erdal HAMARTA

Prof. Dr. Hilmi Bahadır AKIN

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Özgür DÜNDAR