Sürekli Eğitim UAM (KONSEM)

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Mehmet Nuri SALUR

Prof. Dr. Sabri ALPAYDIN

Prof. Dr. İbrahim KALAYCI

Prof. Dr. Kısmet Esra NURULLAHOĞLU ATALIK

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI   

Prof. Dr. Ali Rıza TUNÇDEMİR     

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR

Prof. Dr. Erdal HAMARTA

Prof. Dr. Hilmi Bahadır AKIN

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Özgür DÜNDAR