Hukuk Fakültesi

Hakkında

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültemiz 27.08.2015 tarihinde 2015/8052  sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz 2017 yılında lisans öğrenimine başlamıştır.
Fakültemiz öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı ile yola çıkmış olup bilimsel çalışmaları esas alarak ve güncel hukuki gelişmeleri  takip ederek öğretimine başlamıştır. fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz gerek akademik anlamda gerekse yurtdışı çalışmalarında mesleklerini profesyonel anlamda sürdürebilecek yetilere sahip olmaktadırlar. fakültemizin uluslararası bağlantılarıyla birlikte öğrencilerine geniş bir vizyon sunmaktadır.
 
Fakültemizin amacı, etkin bir hukuk sistemi oluşturulmasına katkı sağlayabilecek, hukukun üstünlüğünü özümseyen, hukuk ve adalet bilincinin benimsenmesine ve bu bilincin toplumda yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuku doğru okuyabilecek ve bu gelişmelere yön verebilecek tarafsız hukukçular yetiştirmektir. 
Hukuk fakültemiz bünyesinde özel ve kamu hukuku olarak iki bölüm yer almaktadır. Lisans öğrenimi haricinde tezli ve tezsiz kamu ve özel hukuk yüksek lisans programları ve kamu hukuku doktora programı yer almaktadır.

Tanıtım Flimi için tıklayınız.