Hukuk Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Hukuk Fakültemizin misyonu, günümüz bilgi çağında hızla değişen ve gelişen dünya içerisinde iktisadi, siyasal ve idari bilimlere bütüncül bir bakış açısı ve disiplinler arası bir anlayış ile dünya standartlarında bilgi üretmek ve yerel, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik çözüm odaklı çalışmalar yapmaktır.

Gelecekte söz sahibi olacak, hızlı düşünüp uygulamaya geçebilecek, esnek, stratejik hareket edebilecek öğrenciler yetiştirmek;

Özgün ve özgür düşünce üreten, bilimsel çalışmalarla ülkenin geleceğine katkıda bulunan, bilim odaklı öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek;

Ülkemizin siyasal bilimlerde ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan kaynağını geliştirmek suretiyle Türkiye’nin gelecek projelerine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Hukuk Fakültemizin vizyonu, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişimi ve geleceği için çalışarak ülkeminiz sorunlarını çözmeye yönelik bilgi üretmek;

kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak yenilikçi, yaratıcı ve gelişme odaklı çalışmalarda bulunmak;

disiplinler arası bir anlayışla hareket ederek evrensel akademik ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlı bir kurumsal yapı oluşturmak ve hem öğrenciler hem de akademisyenler için tercih edilen, seçkin bir yükseköğretim kurumu olmaktır.