ICTW’ye Türkiye’den Katılan İlk Bilim İnsanı MTF’den Prof. Dr. Mehmet Artaç Oldu

25.05.2018
Meram Tıp Fakültesi

Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi (MTF) Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Artaç, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından International Clinical Trials Workshop (ICTW) Working Group’a Türkiye’den davet edilen ilk bilim insanı oldu.

Amacı gelişmekte olan ülkelerde özellikle genç hekimlere klinik araştırmalar hakkında bilgi vermek ve araştırmaları desteklemek olan çalışma grubunda Türkiye’den Prof. Dr. Mehmet Artaç görev yapacak. Bundan sonra farklı ülkelerden ASCO’ya yapılan ICTW başvurularını değerlendirme ve programı hazırlama konusunda çalışma grubuyla beraber çalışacak olan Artaç, ASCO’nun dünyadaki en büyük Klinik Onkoloji Derneği olduğunu vurguladı.

Derneğin tüm gelişmekte olan ülkelerde klinik araştırmaların geliştirilmesi için özellikle araştırmaya ilgi duyan genç hekimlerin bilgilendirilmesi için değişik zamanlarda sempozyumlar düzenlediğini söyleyen Artaç: “Bu sempozyumlar Amerika’da Avrupa’da veya Asya’da değişik ülkelerin başvurusu ile klinik araştırma sempozyumları şeklinde yapılmakta. Bu sempozyumların düzenlenmesi, başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili dernek içinde bir komite var. Bu komiteye ben de davet edildim. Bundan sonra klinik araştırmalarla ilgili olarak yapılacak workshopların düzenlenmesi ve programların hazırlanmasında görev yapacağım. Görevimin inşallah ülkemiz adına da hem bir tanıtım hem de belki gelecekte böyle bir sempozyumun ülkemizde yapılması için de ön ayak olacağını düşünüyorum.” dedi. Amerika, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan komitenin üyelerinin olduğunu söyleyen Artaç bu komiteye Türkiye’den ilk defa kendisinin davet edildiğini belirtti.

“Klinik araştırma dediğimiz şey ilacın molekülünün hazır olması, hücre kültürü çalışmalarının yapılmış olması, hayvan deneylerinin bitmiş olması ve insan üzerinde uygulanabilir hale gelmiş olmasıdır. Bu noktadan sonra klinik araştırmalar başlıyor. İnsan üzerindeki deneyler ve bu klinik araştırmalar olmadan da yeni bir ilacın geliştirilmesi şu an için mümkün değil. Bu klinik araştırmalarla ilgili tüm dünyada hekimlerin bilgilendirilmesi bununla ilgili bir programın değişik ülkelerde yapılması ASCO’nun hedefleri arasında ve bu da değişik ülkelerde yapılıyor. Şimdiye kadar 20’ye yakın ülkede yapılmış durumda ve bundan sonra da devam edecek. 2016 yılında ülkemizde de İstanbul’da böyle bir klinik araştırma workshopu yapılmıştı.” diyen Artaç, gelecekte Türkiye’de bu tür workshopların yapılması için gayret göstereceğini söyledi.

Üniversitemizde 3 Klinik Araştırma Yürütülüyor

Konya’da, Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde şu anda 3 klinik araştırma yürüttüklerini söyleyen Artaç: “Bunlar akciğer kanserinde ve meme kanserinde devam etmekte. Bunlar şu an için standartta olmayan, hastanın ulaşamayacağı ama tedavide fayda görebileceği, hastaya umut olabilecek bir takım yeni ilaçlara hastaların ulaşmasını sağlıyor. Bir taraftan hastalar faydalanıyor, ilaçlara ulaşıyor, bir taraftan da bilim ilerliyor ve o molekülün ilaç olabilmesi sağlanmış oluyor. Bizim buradaki klinik araştırma deneyimimiz ve birçok yerde de böyle klinik araştırmalara katılan hastaların sağ kalımları standart tedavilerle takip edilen hastalardan çoğu zaman daha iyi durumda olduğunu gösterdi.” dedi.

Binlerce molekülün başlangıçta ilaç adayı olduğunu ancak bunlardan sadece belki bir tanesinin gerçekten ilaç olabildiğini, dolayısıyla bu son noktada klinik araştırmaların çok önemli olduğunu söyleyen Artaç, bunun özellikle ülkemizde yapılabiliyor olması gerektiğini vurguladı. “Aslında bu konuda büyük ilerlemeler de kaydedildi ama daha fazla klinik araştırmaya da ihtiyaç olduğu kesin. Bu vesile ile ülkemizde klinik araştırmalar konusundaki farkındalığın artması için biz de çaba sarf edeceğiz.” şeklinde konuşan Artaç, görevinin hem uluslararası boyutunun bulunduğunu hem de ulusal düzeyde Türkiye’de de bu tarz toplantıların düzenlenmesi veya bunların artırılması konusunda katkılarının olacağını söyledi.

Paylaş