Deneysel Tıp UAM (KONÜDAM)

6. Temel Mikrocerrahi Kursu (24-28 Eylül 2019)