Deneysel Tıp UAM (KONÜDAM)

Vizyonumuz - Misyonumuz

Vizyonumuz:

Bilimsel araştırmalar için deney hayvanlarının temin edildiği ve ileri düzey projelerin yürütüldüğü bir araştırma merkezi olma özelliğimizi sürdürmek.

Misyonumuz:

Farklı türlerde laboratuvar hayvanlarının üretildiği, in vivo ve in vitro deneysel araştırmaların gerçekleştirildiği, modern analitik yöntemlerinin uygulandığı, yenilikçi bir merkez olmak.

Görevlerimiz:

Bilimsel araştırmalar için deney hayvanı üretmek ve temin etmek,

Deneysel araştırmalar için uygun ortam sağlamak,

Deney hayvanları kullanılan bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirmek,

Etik onay alan çalışmaları etik ilkeler doğrultusunda denetlemek,

Deney hayvanları kullanım sertifikasyon kursları düzenlemek.

Gelecek Projeksiyonlarımız:

Ulusal ve uluslararası deneysel araştırma merkezleriyle bilimsel işbirlikleri oluşturmak,

Daha ileri düzeyde deneysel araştırmalar için teknik ve yöntemsel imkânlarımızı arttırmak,

Transgenik hayvan modelleri kullanımı için ortam sağlamak,

Tematik deney hayvanı kursları düzenlemek (Sterotaksik uygulamalar, mikrocerrahi kursu,vb),

Bilimsel araştırma kültürünü lisans öğrencileri arasında da yaygınlaştırmak,

Büyük, yeni ve daha modern bir araştırma merkezine sahip olmak.