TR | EN

Yönetim Kurulu

   
  Prof.Dr.Selim KUTLU  
MÜDÜR
Temel Tıp Bilimleri 
Fizyoloji ABD 
Öğretim Üyesi
skutlu@erbakan.edu.tr
Tel: 0 332 223 6737
 
Doç.Dr.Bilsev İNCE   Doç.Dr.Gökhan CÜCE
Müdür Yardımcısı   Müdür Yardımcısı
Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi AB   Histoloji ve Embriyoloji AB
Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi
bilsevince@yahoo.com   gokhancuce@gmail.com
Tel: 0 332 223 7257   Tel: 0 332 223 7025
     
Prof.Dr.Adem AYDIN Doç.Dr.Bahadır FEYZİOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif DÜNDAR

Psikiyatri ABD

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD

Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi
Dahili Tıp Bilimleri Temsilcisi Temel Tıp Bilimleri Temsilcisi Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcisi
adem.dr@gmail.com drbhdr@gmail.com drmadundar@yahoo.com
Tel: 0 332 223 6225 Tel: 0 332 223 7347 Tel: 0 332 223 7791