Deneysel Tıp UAM (KONÜDAM)

Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırmalar Kursu (30.08.2018 - 02.09.2018)

Tıp fakültelerinde eğitim gören, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin deney hayvanlarında in vivo ve in vitro teknikler konularında hem teorik hem de uygulama bazında deneyim kazanmaları ve özellikle tez aşamasında kullanabilecekleri yöntemleri öğrenmeleri, bu konuda son derece tecrübeli bilim insanlarıyla tanışmaları ve etkileşim içinde olmalarının amaçlandığı “Tıp Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırmalar Kursu” 30.08.2018 - 02.09.2018 tarihlerinde Prof. Dr. Selim KUTLU’nun koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki birçok tıp fakültesinden 62 adet lisans üstü öğrencinin katıldığı kursta, deneysel araştırma merkezi müdürleri ve TÜBİTAK proje yürütücülerinden oluşan 6 eğitici öğretim üyesi görev yapmıştır.

Etkinlikte uygulamalı olarak yürütülen dersler: izole organ banyosunda farklı düz kas dokularından elde edilmiş striplerin kontraksiyonlarının kaydedilmesi, deney hayvanlarında davranış modelleri, sıçanlarda dorsal kök gangliyonu çıkarma, deneysel hipertansiyon modelleri, böbrek yetmezliği modelleri, deney hayvanlarında sterotaksik uygulamalar ve intraserebroventriküler enjeksiyon, deney hayvanlarında bazı ağrı araştırmaları modelleri, hot plate analjezimetrede ağrı eşiği tayini, sıçanlarda depresyon modeli, deney hayvanlarında bazı organ ektomileri, tavşanlarda deneysel uygulamalar, sıçanlarda metabolik kafeslerde metabolik göstergelerin takibi, deney hayvanlarında bazı transgenik hayvan modellemeleri, moleküler biyomedikal yöntemlerden Western blot ve rPZR yöntemi konularından oluşmuştur.