Erol Güngör Türk Diasporası UAM

Türkiye’de Göç Bibliyografya Çalışması

         

TÜRKİYE’DE GÖÇ İLE İLGİLİ BİBLİYOGRAFYA ÇALIŞMASI

 

 

              GİRİŞ

Bir alanın genel çerçevesini tanımak ve sınırlarını çizmek için öncül, bibliyografyalardır. Nitelikli akademik çalışmalar bibliyografyanın sunduğu imkanlar üzerinden şekillenmek durumundadır. Çünkü bibliyografyalar ilgili olduğu alana ilişkin yapılmış çalışmaları listelemek ve bu çalışmalarda altı çizilmesi gereken unsurların altını çizmek için yapılagelmiştir. Bu bibliyografya göç ve diaspora alanına ilişkin üretilmiş eserlerin listelenmesini ihtiva etmektedir.

Göç ve göçe bağlı olarak anlayabileceğimiz diaspora insanlık tarihi kadar eski iki olgudur. Bu olguların anlaşılması insanlığın kendi hikayesini anlama çabası olarak değerlendirilebilir. Bu çaba oldukça geniş bir perspektifi gerektirmektedir. Aynı zamanda belirli sınırlılıkları çizmeyi de zorunlu kılmaktadır.

Bu bibliyografya öncelikli olarak Türkiye’de göç ve diasporaya ilişkin üretilmiş kitap, makale, kitap değerlendirmesi, tez ve raporların bibliyografyasını listelemeyi amaçlamaktadır. Böylelikle Türkiye’de alana ilişkin yapılacak çalışmalara izlek oluşturma ön görülmektedir. Daha sonrasında geliştirilmeye müsait olarak planlanan bu çalışma güncellenmeye açık kurgulanmıştır.

Bibliyografya hazırlanırken göçe ilişkin sadece Türkiye’de yayınlanmış olan eserler esas alınmıştır. Fakat uzun vadeli bir zaman dilimi içerisinde alanımızı genişleterek bu eseri uluslararası boyuta taşımakta hedeflenmiştir. 

Bibliyografya özel bir göç şekline indirgenmeden geniş bir yelpazede hazırlanmıştır. Bu şekilde göçün sebebi ne olursa olsun, eğer bu göç hakkında Türkiye’de bir yayın mevcut ise, bibliyografya kapsamına alınmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda eserimizi hazırlarken herhangi bir yıl sınırlaması güdülmemiştir. Bunun nedeni ise gerek Türkiye’ye gerekse Türkiye’den yapılan göçlerin tarihi süreç içerisinde kendiliğinden belirli zamanlara ayrılmış olmasıdır. Söz konusu ayrım, bibliyografya çalışmasında oldukça kolaylık sağlamıştır. Bu şekilde yazarların hangi dönemlere özellikle yoğunlaştıkları da görülmüştür. Böylelikle gerek raporlarda gerekse kitap ve diğer yayınlarda araştırmacıların ağırlıklı olarak 1950 yılından sonrasına odaklandıkları da karşımıza çıkmıştır. 

Sonuç olarak titizlikle taranmış kitaplar ve tezler ve yayınlanmış raporlardan oluşan bu bibliyografya ile, göç alanında çalışma yapmak isteyen her birey için öncül bir kaynak oluşturmak hedeflenmiştir. Ancak bu çalışma geliştirilmeye açık bir şekilde kurgulanmıştır.  

 

                                                                            Doç.Dr.Müşerref YARDIM

                                                                             Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Dosyaya Ulaşmak İçin Tıklayınız