Erol Güngör Türk Diasporası UAM

Hakkımızda

Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi çeşitli amaçlarla başka ülkelere yerleşen Türkiye kökenli göçmenlerin karşılaştıkları sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlarını bilimsel çalışmalarla ortaya koymayı hedeflerken aynı zamanda bu sorunlara da çözüm yolları önermeyi amaçlamaktadır.