Erol Güngör Türk Diasporası UAM

Faaliyet ve Çalışma Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları:

 • Yayınlar: Belirlenen faaliyet alanlarında araştırma ve inceleme çalışmaları gerçekleştirmek ve bilimsel yayın yapmak.

 • Bilimsel Çalışmalar: Ulusal ve uluslararası boyutta konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

 • Akademik İşbirlik:Necmettin Erbakan Üniversitesi iligili birimleri, ve ulusal ve uluslararası kuruluş ve üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak akademik çalışmalar gerçekleştirmek.

 • Danışmanlık: Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
   

  1. Göç/Diaspora Tarihi

  - Türkiye'nin Göç Tarihi

  - Tersine Göç

   

  2.Göç ve Diaspora Sosyolojisi

  - Nesil Farklılıkları

  - Diasporada Sosyalleşme

  - Sivil Toplum

   

  3. Dil, Kültür ve Kimlik

  - Toplumsal Hafıza

  - Entegrasyon / Uyum Politikaları

  - Kimlik Problemleri

  - Tarih Şuuru

   

  4. Dini Azınlıklar ve İslam

  - İslam Düşmanlığı

  - Euroİslam

  - Din Eğitimi

  - UİP (Uluslararası İlahiyat Projesi).

   

  5. Etnosentrizm

  - Sömürge İlişkileri

  - Irkçılık / Zenofobi

  - Aşırı Sağ ve Çokkültürlülük

   

  6. İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar

  - İfade Özgürlüğü

  - Din ve Vicdan Özgürlüğü

  - Ayrımcılıklar

   

  7. Diaspora ve Eğitim

  - Anadilde Eğitim

   

  8. Diaspora ve Ekonomi