Türkçe Öğretimi UAM

KURSİYERLİK ŞARTLARI

KURSİYERLİK ŞARTLARI

 

Yabancılara Yönelik Türkçe Kursları

1- Kurs kaydı yapıldıktan sonra öğrenci Düzey Belirleme Sınavına alınır. Düzey Belirleme Sınavı her hafta Salı günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır. Öğrenci işleri, hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri arası açıktır.

2- Düzey Belirleme Sınavı ücretli (150 TL) olup bu ücret kayıt yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara Düzey Belirleme Sınavının ücreti iade edilmez.

3- Düzey Belirleme Sınavının sonucu 6 ay geçerlidir. Belirlenen düzeye ilişkin herhangi bir resmi evrak verilmez. Düzey Belirleme Sınavı sonucuna rağmen kurs okutmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu ilgili Bölüm Başkanının onayını alarak değiştirebilir.

4- Bütün dillerdeki kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. KONDİL’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.

5- Kimlik belgesinin kayıt sırasında gösterilmesi ve fotokopisinin alınması gerekir.

6- Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise imkanlar dahilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır; daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.

7- Kayıt dondurma en çok 1 yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır. KONDİL’den kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. 4 aydan fazla kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz Düzey Belirleme Sınavı yapılır.

8- Mücbir sebeplerden dolayı yapılan ücret iadesinde faturanın aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekmektedir.

9- KONDİL’de kurslar yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 09:00 – 21:00 saatleri arasında resmi tatiller dışında devam eder. KONDİL’den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.

10- Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir ve devrettiği kişi, devam edeceği kurun belirlenmesi için ücretsiz Düzey Belirleme Sınavına alınır.

11- Bir sınıfın açılabilmesi için, KONDİL Yönetim Kurulunca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi KONDİL yönetimine aittir.

12- Sınav uygulanan kurların son sekiz saatinde, dört beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir.

 

Puanlama şöyledir:

EN YÜKSEK NOT

EN DÜŞÜK NOT

Dinleme

  25

15

Okuma 

  25

15

Karşılıklı Konuşma

  25

15

Yazılı Anlatım

  25

15

Toplam

100

60

Temel, Orta ve İleri kurları bitiren kursiyerler KONDİL Müdürlüğü tarafından onaylanmış sertifika alırlar.

13- Derslere 7/10 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

14- KONDİL’deki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.