Türkçe Öğretimi UAM

TÜRKÇE KURSLARI

 

 

KAYIT FORMU (APPLICATION FORM)

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan KONDİL Türkçe Birimi; alanında uzman, bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir. Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan ‘U’ şeklindeki masa sistemiyle 10-20 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. Türkçe kursları, 160 saatlik standart kurslar, 8 haftalık dönemler halinde düzenlenmekte, bu kurslarda A1.2 kursunu tamamlayan öğrenciler A1 (Temel Düzey), A2.2 kursunu tamamlayan öğrenciler A2, (Temel Düzey) B1.2 kursunu tamamlayan öğrenciler B1 (Orta Düzey), B2.2 kursunu tamamlayan öğrenciler B2 (Orta Düzey), C1.2 kursunu tamamlayan öğrenciler ise C1 (İleri Düzey) düzeyinde Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL Müdürlüğü onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. Herhangi bir ADP (Avrupa Dil Portfolyosu) sertifika düzeyine denk düşmeyen, A1.1, A2.1, B1.1, B2.1, C1.1 kurlarında öğrenciler bir üst kura, okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Genel Amaçlı Kurslar

Türkçe kursları 4 Temel, 4 Orta ve 2 İleri olmak üzere toplam 10 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler. Derslerde İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A1, A2, B1, B2, C1 ile C+) öğrenim seti ile bunlara ait çalışma kitapları, CD'leri, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. 

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen standart kurlarda 180 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır. Buraya kadar verilen bilgiler ana hatlarıyla özetlenerek aşağıda tablolaştırılmıştır.

KONDİL KUR SİSTEMİNE GÖRE ADP DENKLİĞİNİ SINAV BELGE ve DERS KİTAPLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE