Türkçe Öğretimi UAM

Misyon-Vizyon

VİZYON

Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, öğretim tekniklerinin yaratılmasında çağın gereklerine uygun, son teknolojileri kullanarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmak.

MİSYON

Yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli eğitim ortamını yaratmak, bu alanda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmek.