Enstitü Kurulu

Ünvanı, Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Prof. Dr. Önder KUTLU

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.Abdülkadir BULUŞ

İktisat / Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.Ahmet ÇAYCI

Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.İsmail Hakkı ATÇEKEN

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.Hasan Hüseyin BİRCAN

Felsefe Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.İsmail TAŞ

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.Caner ARABACI

Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Dilaver GÜRER

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.Murat CEMREK

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.Raif PARLAKKAYA

İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Abdurrahman ÖZKAN

Türk Dili ve Edebiyat Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU

Gastronomi ve Mutfak San. Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr.Birol MERCAN

İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Yasin BİLİM

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Murat ERDOĞDU

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanlığı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tayfur ÖZTÜRK

Resim Anabilim Dalı Başkanlığı

Yrd. Doç. Dr. Z. Zühal GÜVEN

Dil Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUTAŞ

Sivil Havacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı